avgust 23, 2019

Dr Miroljub Jevtić: Kraj civilnog društva

Ideja “Civilnog društva“ je naplemenitiji produkt političke teorije. Zato ja za sebe tvrdim da sam građanski fundamentalista. Nažalost ta prelepa ideja ima jedna problem. Ona je nemoguća.

Bregzit je poslednji dokaz da se radi najplemenitijoj utopiji. Osnovna ideja ove utopije je razvijanje pojedinačnih prava. A razvijanje ličnih prava je dovelo do emancipacije i muškaraca i žena. Kao posledica smanjio se broj dece. Posebno je važno da se ovakav način ponašanja podstiče lažnom naukom. Za rezultat imamo da, što je u jednom društvu razvijenija ideologija civilnog društva, to je broj dece po majci manji. Kako se ta ideja sve više razvija i rastu individualna prava, to se broj dece sve više smanjuje. Tako da je moguće izračunati kada će sva ta društva izumreti. I nema izuzetka. Što je ideja građanskog društva jača to je dan, kada će društvo koje je neguje nestati, bliži.

Dakle “Civilno društvo“ vodi u čovečanstvo u smrt. Ono što vodi u smrt nije napredno. Tu se vidi kako su nam kriterijum savim pobrkani. Jer društva koja biološki rastu su društva u kojima je ideja civilnog društva nepostojeća. I što je ideja civilnog društva manja to je natalitet veći. Dakle njima pripada budućnost. A takva su sva religiozna društva.

Zato je savim jasno da se svi oni koji se bore za vrednosti civilnog sruštva mogu podeliti u četiri kategorije:genijalni humanisti,koje ljubav za čoveka toliko opseda da naprsto ne žele da vide ove činjenice,drugu grupu čine oni koji ništa ozbiljno ne znaju. Treću beskrupulozni tipovi koji sve vide ali vide i gde su fondovi. I četvrtu koja je kombinacija prethode tri. Dakle racionalan čovek teško može biti za ideologiju civilnog društva. Jer je svestan da je to isto kao kad bi milion dolara bacio u vatru.

Povezani tekstovi