jul 17, 2019

Dragana Trifković: Razvoj ekonomske saradnje između Srbije i Rusije, šansa za srpske poljoprivrednike

Nedavno je Demokratska stranka Srbije potpisala Memorandum o saradnji sa Putinovom strankom Jedinstvenom Rusijom. To je strateški dokument kojim su definisani konkretni koraci koje će dve strane zajednički da preduzimaju. Pored očuvanja Kosova i Metohije u sastavu Srbije i pravno-formalnog utemeljivanja vojne neutralnosti Srbije, potpisnice su se obavezale da „ pružaju podršku i spremne su da pruže doprinos daljem razvoju saradnje između Ruske Federacije i Republike Srbije u ekonomskoj sferi“.

Demokratska stranka Srbije smatra da su evropske integracije pogubne za srpsku ekonomiju, posebno za srpsku poljoprivredu, i da Srbija treba u budućnosti da se strateški orijentiše na rusko tržište. Neophodno je da što pre vratimo carine na uvoz proizvoda iz EU, zbog toga što bescarinski režim sa EU negativno utiče na domaću privredu. EU izdvaja velika sredstva iz budžeta za podršku i pomoć poljoprivredi, dok je Srbija dodatno smanjila i onako premala izdvajanja seljacima. U takvim uslovima srpski proizvodi ne mogu da budu konkurentni na domaćem tržištu. Srbija kao zemlja sa velikim poljoprivrednim potencijalom se našla u poziciji da uvozi poljoprivredne proizvode iz EU, SAD, Kine, Južne Amerike i dr. zemalja a da prinosi srpskih seljaka trule. Dodatna otežavajuća okolnost su turski proizvođači koji su se zbog remećenja odnosa sa Rusijom, preusmerili i na naše tržište. Njihovi proizvodi su takođe jeftiniji od domaćih zbog podrške koju dobijaju od svoje države. Ako tome dodamo i monopolske uslove našeg tržišta i uvozničke lobije, shvatićemo da srpski poljoprivrednici nemaju nikakvu šansu u datim okolnostima.

Šansa Srbije je u preusmeravanju sredstava iz budžeta, koja odlaze na strane investitore i ulaganje u domaću proizvodnju. Uz to je neophodno da Srbija ima svoju državnu Investiciono-razvojnu banku koja bi bila temelj razvoja domaće privrede. To su ujedno i ideje za koje se zalaže koalicija DSS-Dveri na predstojećim izborima.

Rusko tržište nudi nesagledive mogućnosti Srbiji, a posebno u sadašnjim uslovima zbog sankcija EU prema Rusiji i prekida saradnje Rusije i Turske.

U skladu sa potpisanim Memorandumom kao i političkim i ekonomskim programom Demokratske stranke Srbije, član Predsedništva DSS Dragana Trifković održala je sastanak u Moskvi sa g-đom Tatjanom Legčilinom zemenikom direktora Privredne komore RF departamenta za odnose sa inostranstvom. Tom prilikom g-đa Legčilina je potvrdila da je Ruska Federacija izuzetno zainteresovana i opredeljena za povećanje ekonomske saradnje sa Srbijom, ne samo zbog ekonomskih razloga već i zbog izrazito prijateljskih odnosa dve zemlje. Srbija bi mogla odmah da poveća izvoz svojih proizvoda u Rusku Federaciju, posebno poljoprivrednih proizvoda. Takođe Rusija je zainteresovana za saradnju na polju građevinarstva i srpske kompanije bi mogle da zauzmi upražnjena mesta turskih kompanija.

Srbija nije iskoristila šansu u perthodnom periodu da takve korake napravi. Moguće je da je takva odluka doneta zbog zahteva EU da Srbija ne uvećava izvoz proizvoda u Rusiju, što je krajnje štetno po domaću poljoprivredu i ravno samokažnjavanju. Ukoliko se takva politika hitno ne promeni, Srbija može da bude dugoročno oštećena. Razvoj domaće poljoprivrede, ulaganje sredstava iz budžeta za pomoć srpskim poljoprivrednicima i strateško usmeravanje na rusko tržište mogu drastično da poboljšaju položaj srpskih seljaka.

Pored ovakvih rešenja za domaću privredu i ekonomsku saradnju sa Rusijom za koju će se zalagati, Demokratska stranka Srbije će zahtevati da se saradnja sa Ruskom Federacijom institucionalizuje. Srbija ima ministra za evropske integracije, Kancelariju za evropske integracije, Agenciju za evropske integracije i mnogobrojne druge strukture državne administracije koje se bave evropskim integracijama, međutim nema ni jednu instituciju koja se bavi saradnjom sa Ruskom Federacijom. Smatramo da je za razvoj saradnje sa Ruskom Federacijom neohodno da se otvori barem kancelarija za saradnju na državnom nivou. DSS je formirala Odbor za saradnju sa Ruskom Federacijom u okviru stranke, kao i Odbor za razvoj srpsko-ruskih ekonomskih odnosa, kroz koje će uložiti dodatne napore da pronađe dobra rešenja i programe, kao i načine realizacije u cilju pomoći domaćoj poljoprivredi i srpskim seljacima.

Povezani tekstovi