jun 18, 2019

Predrag Savić: Država najveći gubitnik

Država Srbija je već platila porodicama Jakovljević i Milovanović „penale“ od po pet hiljada evra zbog izostanka hitne i delotvorne zvanične istrage, podobne da se otkriju ubice. Urađeno je to osnovu odluke Ustavnog suda Srbije Už br. 4527/2011, od 31. janura 2013. godine. Tom odlukom je, po prvi put u Srbiji, utvrđeno da je povređeno ustavno pravo na život, koje u svom formalnom delu podrzumeva i pravo da se ubice pronađu i po zakonu kazne.

Vuk Tufegdžić, bivši vojni istražni sudija je u izjavi za „Kurir“, objavljenoj 10. aprila, kuražno tvrdio da zbog njega „Srbija neće plaćati nikakve penale,ni sada niti bilo kada!“ Zaboravio je ovaj poslednji branitelj vojnog pravosuđa, da je po odluci Ustavnog suda , koji je zaključio da istraga ne sme biti fingirana, već isplaćena nematerijalna šteta roditeljima. U pitanju je presuda koja se kao sudski presadan i najpozitivniji primer iz prakse izučava na mnogim pravnim fakultetima širom sveta, i gotovo svakodnevno pominje u podnescima i završnim rečiam advokata u svim zemljama članicama Saveta Evrope, gde važi Evropska konvencija o ljudskim pravima.

Ta Konvencija propisuje kao i naš Ustav, da pravo na život spada u „tvrdo jezgro“ ljudskih prava. To znači da se ovo pravo jemči svakom licu, u svim okolnostima i na svim mestima i ne može bude predmet bilo kakvog ograničenja ili derogiranja putemistrage koja mora da osigura deltvorno sprovođenje zakona!Hvala Vuku Tufedžiću, što nam je svojim dokazano neistinitim tvrdnjama kojima pokušav da ospori naučno i pravno potvđenu istinu da su gardisti ubijeni,omogućio da se podsetimo pomenutu odluke Ustavnog suda. Jer, ona obavezuje beogradsko Više javno tužilaštvo da sprovede efikasnu i hitnu istragu u slučaju Topčider. Da se poštuju nalozi Ustavnog suda i deletvorno i efikasno radi na ovom predmetu, ne bi morali punomoćnici da stalno pišu dodatne zahteve za sprovođenje istrage.

Poslednji sa zahtevom za salušanje Vuka Jeremića i Borisa Tadića, predat je pre nekoliko dana. Koliko godina treba da prođe pa da Više tužilaštvo u Beogradu sasluša veštake iz takozvane Nezavisne komisije? Da li treba prođe još 10 godina pa Tužilaštvo izvrši novi uviđaj na licu mesta i napravi pravu skicu lica mesta na kojoj će biti ucrtan tajni ulaz u objekat Karaš, iz kojeg sumnjamo da su izašle ubice gardista? Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović su stradali zato što su kasnili sa patroliranjem. Zato su i našli kao nemili svedoci u blizii tajnog ulaza u vreme kada su već trebali da budu od njega udaljeni najmanje kilometar. Kada će biti istražen niz čudnih smrti svedoka u vezi sa Topčiderom? Zar za svaku istražnu radnju punomoćnici roditelja gardista moraju da mole u Ministarstvu pravde. Prošli put te molbe je uslišio ministar Nikola Selaković.

Da li opet moramo da tražimo prijem, klečimo i molimo da oni kojima je to obaveza rade svoj posao! U ovom predmetu je najmanje bitan novac i „penali“ koje može dosudi Evropski sud u Strazburu. Ovde država najviše gubi na polju vladavine prava i pravne sigurnosti.

 
Piše : Predrag Savić advokat

Povezani tekstovi