jun 18, 2019

Prikupljanje imena srpskih žrtava u ratovima 20. veka

Upravni odbor Društva za podizanje Memorijalnog centra srpskim žrtvama genocida u 20.veku, pozvao je danas institucije i pojedince, koji imaju saznanja i mogućnosti, da se uključe u prikupljanje imena srpskih žrtava stradalih u ratovima u toku 20. veka.

UO Društva, kojim je predsedavao akademik Vasilije Krestić, uputio je poziv svim državnim organima i institucijama, društvima za negovanje tradicija oslobodilačih ratova, udruženjima boraca iz Drugog svetskog rata, udruženjima boraca, udruženjima logoraša i drugim udruženjima iz vremena građanskih ratova u bivšoj Jugoslaviji i rata za Kosovo i Metohiju, odnosno NATO agresije 1999. godine, kao i svim drugim organizacijama i pojedincima da se uključe u prikupljanje imena srpskih žrtava stradalih u ratovima u toku 20. veka.

Društvo za podizanje Memorijalnog centra srpskim žrtvama genocida u 20. veku nastoji najpre da popiše sve srpske žrtve u svim ratovima u toku proteklog veka, a zatim i da u Beogradu podigne odgovarajuće zdanje koje će građevinskim, arhitektonskim i drugim obležjima dostojno odražavati uspomenu na srpska stradanja tokom 20. veka, navedeno je u saopštenju.

Izvor: Tanjug

Povezani tekstovi