maj 22, 2019

Spremamo se da uđemo u vek obeležen padom Zapada

Zemlje Zapada postepeno gube svoj status na svetskoj šahovskoj tabli, smatra politikolog i profesor međunarodnih odnosa na francuskom Univerzitetu u Mecu, Aleksandar Del Val.

 

« Spremamo se da uđemo u vek obeležen postepenim i stalnim padom Zapada, što ne znači da će propasti ili nestati, već da će izgubiti prevlast i duhovni i ideološki uticaj. Ova nova svetska paradigma će biti obeležena činjenicom da će ostale civilizacije sve manje prihvatati vrednosti Zapada, čak i ako će istovremeno i paradoksalno preuzeti njegovu tehnologiju », izjavio je gospodin Del Val u razgovoru sa listom Atlantiko. (1)

 

Ovaj politikolog smatra da ćemo u novoj paradigmi videti „jasno razdvajanje između sa jedne strane, univerzalizacije tehnologija razrađenih na Zapadu, od kojih je internet najbolji primer, i sa druge strane, odbacivanja vrednosti i prevlasti Zapada zbog njegove drskosti, pa čak i onih vrednosti koje su možda i najplemenitije, kao ljudska prava“.

 

Gospodin Del Val primećuje da civilizacija ulazi u „multipolarni svet“. Približavanje između Rusije i Kine, razvoj Indije, povratak Irana, Turske i Egipta u prvi plan su dokazi za to. Ovaj politikolog smatra da globalizacija nije toliko „dobra“ i da će svet posle Hladnog rata, koji je počeo 11. septembra 2001, biti obeležen pojavom identitetskih i geopolitičkih polova željnih svoje nadmoćnisti i koji će hteti da se oslobode zapadnjačke dominacije.

 

„Kao prvo, tu je afirmacija Putinove Rusije, koja od 2013. godine – tj od druge ukrajinske krize – govori da više neće dopuštati da Amerikanci rade šta hoće u njenom okruženju, ili u „bliskim stranim zemljama“, pa čak i na Bliskom Istoku. Ta Rusija odbija da dopusti Amerikancima da destabilizuju prijateljske režime i da napadaju njene direktne interese u ime tzv ljudskih prava, koja inače ismejavaju države koje su u prijateljskim odnosima sa Zapadom, kao robovlasničke i islamističke države Zaliva…“, naglašava gospodin Del Val.

Izvor: SPUTNIK

Prevod sa francuskog : Svetlana Maksović

 

Uputnice :

1- http://www.atlantico.fr/decryptage/annees-en-15-cles-chaque-siecle-que-pouvons-attendre-pour-21eme-au-sortir-2015-bernard-lecherbonnier-alexandre-del-valle-2501785.html

 

 

Povezani tekstovi