avgust 20, 2019

Većina građana regiona tvrdi da ne gleda rijaliti programe

Istraživanje agencije IPSOS je pokazalo da većina građana u regionu tvrdi da ne gleda rijaliti programe, dok u negativnu sliku žute štampe ubrajaju i to da ne dopronosi rušenju tabua i predrasuda.

„Imajući u vidu da podaci o gledanosti TV programa u izvesnoj meri odstupaju od stavova iskazanih o pitanju – koliko često prate rijaliti programe na televiziji, mogli bismo slobodno zaključiti da je još uvek, u čitavom okruženju, prisutna ocena o socijalnoj nepoželjnosti ovakvih medijskih sadržaja“, pokazalo je istraživanje.

Ispitanici su odgovarali i na pitanje u kojoj meri su saglasni sa mišljenjem da tabloidi, pored mnoštva negativnih stvari, ipak imaju i pozitivan uticaj na rušenje tabua u našem društvu, odnosno, da otvraju i pišu o temama o kojima se drugi retko usuđuju.

Istraživanje je pokazalo da je jasan osećaj javnosti u regionu da žuta štampa, kao društveni fenomen, ima negativnu socijalnu konotaciju i da nije doprinela rušenju tabua.

„Zato i preovlađuje stav, u većini zemalja, da ova vrsta medija nije bitno doprinela u razbijanju predrasuda i rušenja tabua. Čini se da jedino u Hrvatskoj imamo odstupanje od ovog uvreženog uverenja, mada se ipak na kraju može steći utisak da se javnost u regionu i o ovom pitanju značajno konfrontira“, pokazalo je istraživanje.

Prikupljanje podataka je obavljeno od 20. novembra do 30. novembra 2015. godine.

Istraživanje agencije IPSOS urađeno je za potrebe emisije novog serijala „Okruženje“, medijskog projekta u produkciji Centra za demokratiju i pomirenje u Jugoistočnoj Evropi (CDRSEE), koju će RTS i javni servisi ostalih zemalja regiona emitovati u petak.

Izvor: RTS

Povezani tekstovi