januar 19, 2019

Fronteks: Prošle godine u Evropu ušlo milion migranata

Procenjuje se da je tokom prošle godine u Evropu stiglo oko milion migranata, a da je rekordnih 1,82 miliona ljudi ilegalno prešlo granice država članica Evropske unije, pokazuje analiza rizika evropske agencije za zaštitu granica Fronteks. Broj zahteva za azil u 2015. porastao za neverovatnih 1,35 miliona.

Najveći broj ilegalnih prelazaka zabeležen je kod ljudi koji su preko Turske stigli na grčka ostrva i koji su kasnije prelazili i granice država na zapadnom Balkanu.

Najveći broj ilegalnih prelazaka, blizu 885.400, zabeležen je na istočnoj mediteranskoj ruti preko grčkih ostrva u Egejskom moru, a više od 90 odsto ilegalnih prelazaka zabeleženo je u drugoj polovini prošle godine, oko 803 000.

Ovu rutu najviše su koristili sirijski državljani, da bi se krajem godine povećao i broj avganistanskih državljana koji su se kretali ovom rutom, a na trećem mestu su državljani Iraka.

Oko 764.000  prelazaka zableženo je na granicama Mađarske i Hrvatske sa Srbijom.

U 2015. godini, broj migranata koji su pristizali preko centralne mediteranske rute opao je za oko 10 odsto, pre svega zbog činjenice da su migranti iz Sirije prešli na alternativnu istočno mediteransku rutu.

Međutim, broj migranta iz istočne i zapadne Afrike stalno se povećavao za oko 42 procenta, a u većini slučajeva zabeleženo je da su migranti dolazili iz Eritreje.

Takođe, protekle godine povećan je i broj gumenih čamaca koji se koristio na istočno mediteranskoj ruti.

Fronteks je u centralnom Mediteranu uspeo da spasi oko 40 odsto izbeglica koje su se prevozile u gumenim čamcima i prenatrpanim brodovima, dovodeći živote u opasnost. Čak oko 90 odsto ljudi spaseno je u Egejskom moru oko ostrva Grčke.

Takođe, rošle godine povećan je i broj krijumčara ljudima, a među žrtvama najviše je bilo Marokanaca, Albanaca i Sirijaca.

I broj zahteva za azil u 2015. porastao je za neverovatnih 1,35 miliona.

Analiza rizika za 2016. godinu opisuje niz scenarija koji su razvijeni u saradnji sa stručnjacima iz relevantnih oblasti.

Godišnja analiza rizika opisuje i tri glavna rizika sa kojima se susreću države na migrantskoj ruti i to su porast migracionog pritiska, sve veća pretnja od terorističkih napada i porast broja putnika.

Izvor: Fronteks / RTS

Povezani tekstovi