avgust 20, 2019

Jovan Dučić za Politiku 1908.

Kad ste vi u vašim evropskim zakonima mogli naći stranu na kojoj piše da je sila jača od pravde, onda upamtite – naći će i srpski narod u toj knjizi jedan list na kome će krvavom rukom zapisati: Zub za zub, oko za oko.“

Jovan Dučić u proglasu Evropi – Optužnica velikim silama, Politika 1908. godine.

Povezani tekstovi