avgust 22, 2019

Kozačke trupe u Rusiji postoje već dve decenije

Krajem januara se navršava 20 godina otkako su u Rusiji formirane Kozačke trupe. U okviru projekta preporoda kozaštva u Rusiji 23. januara 1996. godine ukazom predsednika RF formirana je Glavna uprava Kozačkih trupa. Tako je otvorena nova stranica u istoriji ruskog kozaštva. Čime se bave savremene kozačke jedinice, kome se potčinjavaju i kako su naoružane?

Kozaštvo se pojavilo u 15. veku i vremenom je postalo deo ruskog državnog sistema. Evropljani još uvek pamte kozačke čete koje su zauzimale Berlin i Pariz. Kozačke jedinice su učestvovale u svakom ratu koji je vodila Rusija. Dekretom Saveta narodnih komesara od 1920. godine likvidiran je sistem kozačke samouprave.

Proces preporoda kozačkih zajednica započet je 1989. godine, pre rušenja Sovjetskog Saveza. Od tada je u Rusiji i okolnim državama obnovljeno i formirano tridesetak kozačkih zajednica, koje su ujedinjene u Savez kozaka Rusije. Na čelu ovog udruženja je Vrhovni ataman Saveza kozaka Rusije.

Donski Kozaci - 19. vek
Donski Kozaci – 19. vek

Univerzalni ratnici

Danas su Kozačke trupe poseban rod Oružanih snaga Ruske Federacije. Potčinjavaju se vrhovnom komandantu Ruske Federacije. Kozačke jedinice su pod neposrednom komandom Glavne uprave Kozačkih trupa Ministarstva odbrane RF na čelu sa kozačkim generalom. Svaki vojni okrug ima svoju lokalnu upravu Kozačkih trupa, čiji zadatak je da komanduje kozačkim jedinicama i organizuje njihovu obuku, a takođe da vodi evidenciju o kozacima – kako onima koji su služili vojsku, tako i o svim ostalim kozacima koji žive na dotičnoj teritoriji.

Rusko rukovodstvo čini sve kako bi socijalni značaj kozačke zajednice u ruskom društvu bio što veći. Sa tim ciljem se kozaci angažuju u izvršavanju borbenih i mirnodopskih zadataka. Građanima Rusije se posebno dopada ova druga, mirnodopska uloga kozaka, s obzirom da su Kozačke trupe relativno mlada struktura i ne dovodi se u vezu sa korupcijom i aferama, kao što je to ponekad slučaj sa pojedinim službenicima MUP-a.

U mirno doba kozacima su povereni zadaci vezani za čuvanje i zaštitu građana Rusije i interesa države u raznim sferama, od zaštite državnih objekata do čuvanja šuma. U ratnim uslovima Kozačke trupe funkcionišu kao potpuno kompletirane borbene jedinice, sposobne da vode borbena dejstva i rešavaju zadatke kao i ostali rodovi ruske armije.

Kozaci u Velikom otadžbinskom ratu
Kozaci u Velikom otadžbinskom ratu

Nekada u sedlu, a danas u samohodnom artiljerijskom oruđu

Početkom 20. veka kozačke jedinice su bile okosnica konjičkih trupa Carske Rusije, a u današnje vreme osnovnu operativno-taktičku jedinicu Kozačkih trupa čini motorizovana brigada koja se sastoji od četiri kozačka puka. U sastavu brigade su artiljerijski divizioni vučnih haubica kalibra 152 mm 2A65 „Msta-B”, raketnih sistema plotunske vatre kalibra 122 mm 9K59 „Prima”, protivtenkovskih raketnih sistema 9K133 „Kornet-Э”, samohodnih protivtenkovskih topova kalibra 125 mm 2A45 „Sprut-B” i protivavionskih raketnih sistema „Pancirь-SMK” na moćnim terenskim vozilima, a takođe divizion prenosivih protivavionskih sistema 9K338 „Igla-S” i brigadne logističke jedinice.

Drugu vrstu kozačkih jedinica čine plastunske (brdske) brigade, čiji je zadatak vođenje borbenih dejstava u planinskim predelima. One su takođe naoružane savremenom vojnom tehnikom.

Plastunske brigade poseduju laka blindirana vozila, samohodna artiljerijska oruđa kalibra 120 mm, samohodne protivtenkovske raketne sisteme 9K114 „Šturm-S”, protivavionske raketne sisteme malog dometa 9K35M4 „Strela 10M4” ili protivavionske topovsko-raketne sisteme sa lakim blindiranim višenamenskim transporterima 6M1B5.

Plastunsku brigadu čine četiri plastunska bataljona na lakim blindiranim vozilima, jedinice različitih rodova (kozački artiljerijski divizion vučnih haubica kalibra 152 mm 2A61 „Pat-B”, divizion raketnih sistema plotunske vatre kalibra 122 mm 9K59 „Prima”, kozačka baterija samohodnih protivtenkovskih raketnih sistema 9K114 „Šturm-S”, divizion protivavionskih raketnih sistema 9K35M4 „Strela 10M4” i divizion prenosivih protivavionskih raketnih sistema 9K338 „Igla-S”), kao i brigadne logističke jedinice.

Danas Savez kozaka Rusije ima oko milion i po ljudi u svim vojnim strukturama Ruske Federacije.

Izvor: RBTH

Autor: Vadim Matvejev 

Povezani tekstovi